Under 1100-talet och 1200-talet växte det upp flera nya marknadsplatser i Norden. Många av dem blev städer som fortfarande finns kvar. Men städerna på medeltiden var mycket mindre än idag. Vid slutet av medeltiden hade köpenhamn knappt 8000 invånare och stockholm 4000. Ändå var de Nordens största städer.

I vattnet utanför staden kunde det ligga skepp som kallades koggar. De var lastade med dyrbara saker. Ombord fanns utländska handelsmän. De sålde varor som var sällsynta i Norden, till exempel vin från Frankrike, vackra tyger av silke och sammet (=Tygar),guld- och silversaker, bomull från Indien, salt från Tyskland och kryddor från Fjärran Östern. Stadens köpmän hade i sin tur nordiska varor som de utländska besökarna ville köpa, tillexempel humle, saltad eller torkad fick, skinn. lädervaror, träskor, lerkrukor, ull och ylletyger.

Svenskarnars viktigaste handelsvara var järnet och kopparn från bergslagen. Danskarnas handelsvaror var levande oxar, kor och grisar. När det var torsdag i staden strömmade bönder in genom stadsportarna med sina grönsaker och djur. Grisarna skrek och korna bölade när drevs till torget på de trånga. På torget köptes djuren upp av köpmännen som sedan sålde dem vidare till de utländska handelsmännen.

Den+medeltida+staden.jpg