Att styra ett rike är inte lätt och på medeltiden kunde det ibland vara livsfarligt. Kungarna måste kunna bära tung rustning och slåss med svärd på hästen. Både kungar och adelsmän måste kunna leda sina soldater i krig.

En kung måste vara smart och misstänksam. Han får inte lita på någon, till och med släkten och vännerna kunde vara förrädare! En förrädare kunde lägga gift i maten eller plötsligt låsa in kungen och låta han svälta i fängelsehålan. Det finns inga sätt att kontakta andra förutom med brev, därför måste kungen hela tiden resa runt i sitt rike för att se till att allt funkar bra. Han måste bygga borgar och krigsskepp och han måste betala fogdar och soldater (fogdar, eller en fogde, är en slags medeltida advokat).

Hela tiden är kungen tvungen att belöna folk för att dom ska stödja honom. Adelsmännen och biskoparna kräver att få makt, gårdar, guld och pengar. Därför måste kungen vara mycket rik och ha en rik släkt. (:en biskop är en slags präst som bestämmer över alla andra präster och som kan jobba som diakon eller präst, en diakon är en slags medeltida psykolog och ordnar utflykter för gamla:). På medeltiden fanns det några mäktiga kvinnor i norden. En av dom är drottning Margareta i Danmark. Margareta är den smartaste och skickligaste regenten på medeltiden. Hon gör något som ingen annan för eller senare har lyckats med hon gör norden till ett enda stort rike!

Så här valde man kung i Sverige: I början av medeltiden for stormännen i de olika landskapen till Uppland för att välja kung. Valet skedde på tinget vid mora stenar,och den nya kungen var oftast släkt med den förra kungen.Under medeltiden hade vi flera sådana kungasläkter. Sen skulle den som valts till kung resa runt i sitt rike för att visa upp sig. En sådan resa kallades eriksgata. Då besökte kungen tingsplatserna i dom olika landskapen så att folket kunde godkänna honom. Från 1200-talet brukade dom svenska kungarna krönas också det vill säga att en biskop satte kungakronan på den nya kungen. Vid kröningen lovade biskopen att Gud och kyrkan skulle skyda kungen. Kungen lovade i sin tur att skydda kyrkan.I Danmark valde man kungar ungefär på samma sätt.