Under medeltiden byggdes många kloster i norden. I klostren bodde människor som hade lovat gud att hålla samman och bara arbeta för honom. Männen kallades munkar och kvinnorna nunnor. Reglerna var stränga. Munkarna och nunnorna fick inte äga något. Det fick inte gifta sig, eftersom det var bundna till gud med kropp och själ och de levde i olika kloster. Flera gånger om dagen, och även mitt i natten samlades de för att be.


Munkarna och nunnorna var flitiga och arbetade med nyttiga saker. Några skötte jordbruket.

Andra skrev av böcker, eftersom det inte fanns några tryckerier ännu. Att skriva av bibeln

för hand kunde ta mer än ett år


Munkarna var duktiga på att bygga och måla bilder på kyrkväggar. Och många kloster hade

ett sjukhus där man vårdade gamla och sjuka. I klosterträdgården odlades läkande växter

som man gjorde mediciner av. Många av de växterna innehåller ämnen som fortfarande

används som läkemedel. Ett exempel är barken av sälg, som har ett smärtstillande ämne som finns i huvudvärkstabletter, till exempel i magnecyl.


klostret hade egen skola. Rika familjer betalade bra för att deras skulle få undervisning, men ibland kunde också fattiga få en chans. Barnen bodde i kloster under hela läsåret.


Klostren var också ett sorts hotell. I snöstorm och kyla hände det att resande knackade på

klosterporten och ville ha ett rum för natten. Och alla fredliga mäniskor var välkomna. Ingen

god kristen kunde kunde lämna en frysande medmänniska utanför porten.


alv.jpg