Lag och ordning i sammhället
I början av medeltiden styrde de olika landskapen sig själva. Landskapen hade sina egna lagar, landskapslagar. Lagarna fördes vidare från far till son , på samma sätt som man berättade sagor på vikinga tiden.inte fören på 1200-talet skevs de första lagarna. Man skrev ner lagarna på pergament. (=djur hudar)


Hårdastraff
Tinget var också en domstol. där dömdes och straffades tjuvar och mördare samt andra brottslingar. Tjuvarna kunde straffas med döden, menan mördare kunde slippa undan med bara böte om offret vae en främling från ett annat land eller landskap. Småtjuvar piskades eller fick öronen avskurna. Fängelsestraff existerade inte på medeltiden.
Ett annat straff var fredlöshet. då släppets brottslingen fri på tingsplatsen och fick löpa till skogs. Sedan fick vem som hellst döda den frisläppta. Hade den fredlösa tur lyckades han hålla sig gömd men fick leva i skogen som ett vilt djur resten av livet.

Våldet och fridslagar.
på 1200-talet fick Sverige 4 fridslagar.
  • Kvinnofrid: Den som våldtar eller rövar bort en kvinna ska straffas.
  • Hemfrid: det är förbjudet med våld att ta sig in i någons hem.'
*kyrkofrid och tingsfrid: ingen får slåss i kyrkan eller på tinget. inte heller på vägen dit eller därifrån.