På medeltiden fanns det fyra stånd: Bönder,adelsmän,präster,borgare. Prästen skötte bland annat kyrkan när det var bröllop och begravning.
Bönder skötte kor och sånt och en del var fria och hade egen gård.Borgare var hantverkare och köpmän. Adelsmännen var rika storbönder och ägde stora gårdar.

Adelsmännen: Dom som ville bli adelsmän var tvungen att svära på att skydda kungen.

Prästen: En präst var klädd i mässkrud, det vill säga de kläder han använde vid mässan i kyrkan.

Bönder: Liksom på vikingatiden var nästan alla människor bönder, och precis som då hade de självhushållning.

Borgarna: dom var hantverkare och köpmän och bodde i staden.